Navodila za pripravo datotek za tisk

Kadar sami pripravljate datoteke za tisk, je potrebno upoštevati nekaj navodil za pripravo datotek, ki jih opisujemo v nadaljevanju. Le z upoštevanjem teh osnovnih pravil bo lahko tiskovina natisnjena kvalitetno in v dogovorjenem časovnem roku. Navodila za pripravo datotek za tisk

1.    FORMAT

Datoteko za tisk pripravite v pravilnem formatu in v razmerju 1:1. Edina izjema je priprava datotek za tisk velikoformatnih tiskovin dolžine nad 4 metri – v tem primeru se dizajn izdela v razmerju 1:10.

Format datoteke za tisk naj bo PDF.

Navodila za pripravo datotek za tisk

Navodila za pripravo datotek za tisk

2. BARVNI PROSTOR

Datoteka naj bo pripravljena v CMYK barvnem prostoru ali v Pantone barvni lestvici. Vse datoteke se pred tiskom avtomatsko konvertirajo v CMYK barvni prostor, kar lahko privede do nepričakovanih odstopanj v barvi med želeno in natisnjeno barvo.

Navodila za pripravo datotek za tisk

Navodila za pripravo datotek za tisk

Navodila za pripravo datotek za tisk

Navodila za pripravo datotek za tisk

3. PROGRAMI ZA OBLIKOVANJE

Datoteko za tisk pripravite v grafičnih programih kot so Illustrator, InDesign, CorelDraw ali Quark X. Canva ni primerna za oblikovanje tiskovin! V kolikor pa vztrajate pri Canvi, pa nujno sledite navodilom na tej povezavi.  

4. VEKTORSKA / RASTRSKA SLIKA

Če je le možno, uporabite vektorske slike. Pri teh se namreč med povečevanjem ne zmanjša kvaliteta motiva. Še zlasti pomembno je, da uporabite vektorske slike pri datotekah, katere potrebujejo posebno porezavo – cutting line.

5. RESOLUCIJA

Prepričajte se, da so vse slike vsaj 300 dpi (pik na palec). Za najboljše rezultate tiskanja se priporoča 300 dpi. Če so vaše slike pri nižji ločljivosti, se lahko pri končni tiskovini vidi rastrirana slika.

Upoštevajte tudi dejstvo, da če povečujete rastrsko sliko, se sorazmerno zmanjšuje tudi resolucija te slike.

6. BLEED, ROBOVI, MARKERJI ZA POREZAVO

Vse datoteke za tisk morajo biti pripravljene z dodatkom za obrez – bleed, ki meri običajno 2 mm (modra šrafura). Vse grafike potegnite izven roba za porezavo.

V primeru, da imate vizitko velikosti 85 x 55 mm, mora biti datoteka velika 89 x 59 mm – povečana za 2 mm na vsako stran.

Vsi teksti morajo biti od roba za rezanje odmaknjeni navznoter za vsaj 2 mm (bela linija).

Rdeča linija predstavlja linijo za porezavo.

bleed

7. DEBELINA LINIJ

Minimalna debelina vektorskih linij naj bo vsaj 0,2 mm.

8. ČRNA / GLOBOKA ČRNA

Poskrbite, da bodo vsi črni teksti v črni barvi – C = 0 %, M = 0 %, Y = 0 %, K = 100 %.

Za ozadja lahko uporabite tudi globoko črno barvo, ki jo nastavite tako: C = 40 %, M = 30 %, Y = 30 %, K = 100 %.

9. MINIMALNA IN MAKSIMALNA BARVNA POKRITOST

Barvna pokritost je seštevek odstotkov vseh barvnih kanalov CMYK.

Maksimalna barvna pokritost je 330 % za premazne papirje in 280 % za nepremazne papirje.

Minimalna barvna pokritost ne sme biti nižja od 5 %.

10. ŠTEVILO STRANI BROŠUR OZIROMA KNJIG

Mora biti vedno deljivo s 4.

Tako, to je nekaj osnovnih pravil, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi datotek za tisk.

Seveda pa vam lahko na pomoč priskočimo mi in profesionalno oblikujemo vaš dizajn, s katerim boste dosegli prepoznavnost na trgu.

Napišite nam e-poštno sporočilo z željami in odgovorili vam bomo še v istem dnevu.

Tiskovine za gostince

Stenski koledarji s spenjanjem​

Kategorije: Vadnice